Påminnelsen til meg selv....

Jeg søker hele tiden etter den beste og naturligste måten å vise et fotografi. Det er en holdning jeg har hatt helt fra starten av, det å presentere virkeligheten slik den var da eksponeringen ble gjort. En ide, eller drømmen om et motiv kan bli virkelighet en dag, slik tenker jeg.

Påminnelsen jeg tenker på i dag ble til ved at jeg redigerte et fotografi som ble eksponert i 2016 fra Nevlunghavn og Omrestranda i Søndre Vestfold. Et steg tilbake og tanker rundt hvordan dette fotografiet kunne presenteres på beste måte. Nærmere bestemt utsnittet og formen det tok da det ble bestemt.

Utsnitt-forhold overfor er 4:3 til venstre og 16:9 til høyre. En klar forskjell som gir de to fotografiene forskjellig uttrykk. Jeg så en kommentar hvor det ble utrykket at fotografiet til venstre (med 4:3 forhold) hadde mer "positivt og negativt rom", og det er vanskelig å være uenig i det. Jeg vil gjerne si det på en annen måte selv, nemlig at fotografiet til venstre viser motivet mer som øyet ser det. Med unntak av fokusområdet hvor øyet har mye smalere fokusområder. Derimot tar øyet inn et motiv også gjennom sidesynet og dermed funker 4:3 utsnittet godt i så måte, det er nærmere virkeligheten.

Motsatt er det ekstreme panoramaet overfor (360 grader). Sammensatt av 10 fotografier viser det Nevlunghavn i sin helhet. Selv om det fotografiet har en annen funksjon vil panorama effekten være dominerende. Det er derfor ikke sammenlignbart i annen forstand enn å vise forskjellen på et panoramisk utsnitt og et normalt utsnitt.


Jeg har fått en nyvunnet tro på 4:3 utsnitt. Det skal bli interesant å følge opp med flere fotografier. Uvante sider ved å se motivene på denne måten kan bidra til nye veier å gå frem også når eksponeringen gjøres der ute i felten. Spennende blir det uansett!Siste innlegg

Se alle